ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 20:38:09
cover

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (พัทยา,ภูเก็ต,หัวหิน,ศรีราชา,ชลบุรี)

วันที่ 2021-07-25

logo

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (พัทยา,ภูเก็ต,หัวหิน,ศรีราชา,ชลบุรี)

เงินเดือน 11,000 - 15,000

เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 27 ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ คุณสมบัติเพิ่มเติม สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป บุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก ขยัน สื่อสัตย์ และอดทนต่อภาวะกดดันต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเข้าใจและรักในงานบริการ สามารถทำงานใน พัทยา ภูเก็ต หัวหิน ศรีราชา ชลบุรี ที่ใดที่หนึ่งได้

ดูแล อำนวยความสะดวก รับเรื่่องร้องเรียนของผู้พักอาศัย ดูแลเอกสารต่างๆ ภายในสำนักงาน ดูแลรับผิดชอบในการแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ประสานงานระหว่างหน่วยงาน กับสำนักงานใหญ่

ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คุณพิชญุตม์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / (ภูเก็ต,พัทยา,ศรีราชา,หัวหิน,ชลบุรี) ติดต่อคุณนิรัญ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 165/285 อาคารสาริน ซ. รัชดาภิเษก 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทร. : 029303418 ต่อ 202 แฟกซ์. 029396906

ชลบุรี

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com