ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 21:33:31
cover

กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล (KMCG) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายประจำสำนักงาน พุทธมณฑลสาย5

วันที่ 2020-12-29

logo

กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล (KMCG) ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขายประจำสำนักงาน พุทธมณฑลสาย5

เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์อาหาร ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ เคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน การขาย การควบคุมคุณภาพ การประสานงาน การสอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี ทั้งพูด อ่าน เขียน สามารถใช้ทุกโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานของ Microsft Office ได้คล่อง รักความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการขาย ไม่เคยลาออกจากงานใด โดยที่ทำงานไม่ครบ 120 วัน

รายละเอียดงาน -สำรวจหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -จัดทำเอกสารนำเสนอผลิตภัณฑ์ -ส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า และโทรศัพท์ติดตาม อธิบายเพิ่มเติม -ประสานงานผู้แทนฝ่ายขายเพื่อไปเยี่ยม และทำการเสนอราคาต่อไป -งานอื่นๆเพื่อสนับสนุนการขาย

สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.เงินปรับประจำปี (ตามผลงานความสามารถ) 3.โบนัสประจำปี 4.กองทุนสะสมบริษัทฯ/เงินเกษียณอายุ (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 5.ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ 6.เบี้ยขยัน 500-1,000 บาท 7.มีรถตู้รับส่งพนักงาน 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี หรืองานเลี้ยงปีใหม่ 10.เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ (งานบวช, งานแต่งงาน, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต, ค่าเยี่ยมคลอด) 11.ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 12.เบิกใช้ และซื้อสินค้าราคาพนักงาน 13.ชุดฟอร์มพนักงาน (เฉพาะบางตำแหน่ง) 14.โทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) 15.ค่า Visit (เฉพาะพนักงานขาย) 16.อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.เคมีคอล (KMCG) เลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 02-105-0477 ต่อ 3801 มือถือ 0616146469 แฟกซ์ : 02-105-0480 เว็บไซต์ : http://www.kmgcasia.com LINE ID: 0616146469

เลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com