ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 20:02:39
cover

บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี รายรับ รายจ่าย (Accountant AR AP)

วันที่ 2021-07-02

logo

บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี รายรับ รายจ่าย (Accountant AR AP)

เงินเดือน 15,000 - 20,000

อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

จัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ - รับผิดชอบดูแลเรื่องตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับ Supplier - จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค เงินทดรองจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - เคลียร์เงินทดรองค่าใช้จ่าย - กระทบยอดเจ้าหนี้ และบัญชีเงินฝากธนาคาร - ติดต่อ Supplier เพื่อติดตามใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี และจัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประกันสังคม มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล BUN101 เบอร์ผู้ติดต่อ : อีเมล : HR.bun101@gmail.com

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก) กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com