ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 02:27:25
cover

เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

วันที่ 2021-07-25

logo

เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง จ้าหน้าที่การตลาดและการขาย

เงินเดือน ตามตกลง

พศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1) บุคลิกภาพดี น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง 2) จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3) มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 4) มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5) สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี 6) มีความรับผิดชอบสูง 7) สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 8) สามารถทำงานเป็นทีมได้ 9) มีทักษะการสื่อสารและประสานงานภายในและนอกองค์กรที่ดี 10) มีใจรักในงานบริการ 11) สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก 12) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 13) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1) ติดต่อประสานงานภายในองค์กร จัดทำ ติดตามและจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก 2) ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารายเก่าและเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ (ทุกช่องทาง) 3) จัดทำใบเสนอราคารวมถึงติดตามสถานะงานจนกระทั่งเปิดใบแจ้งหนี้ 4) วิเคราะห์แผนการตลาด / SWOT 5) จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา

ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการอื่นๆ 1.ค่าล่วงเวลา 2.ค่าล่วงเวลาพิเศษ 3.เบียขยัน 500 ถึง 2,000 บาท 4.ค่าตำแหน่ง 5.ค่าทักษะด้านงานช่าง 6.ค่าทักษะด้านภาษา 7.ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน (On Site) 8.ค่าเดินทางกรณี (On Site) 9.กองทุนเงินสะสม 10.โบนัสประจำปี 11.เงินปรับประจำปี 12.ยูนิฟอร์ม + รองเท้าเซฟตี้ + อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 13.เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง งานบวช คลอดบุตร เยี่ยมไข้ งานศพ ฯลฯ) 14.งานเลี้ยง + งานกีฬาสีปีใหม่ 15.ตรวจสุขภาพประจำปี 16.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 17.ค่าอาหารกรณี(On Site) 18.ค่าใบประกอบวิชาชีพ 19.วันหยุดประจำปี

ชื่อผู้ติดต่อ : กัลย์ลภัส กาญจนา (แอร์) เบอร์ผู้ติดต่อ : 083-096-5123 อีเมล : hrm2@amc.co.th

ปทุมธานี

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com