ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 01:58:22
cover

เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง,กลึง มิลลิ่ง,แมคคานิค,ช่างสี

วันที่ 2021-07-25

logo

เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง,กลึง มิลลิ่ง,แมคคานิค,ช่างสี

เงินเดือน ตามตกลง

เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส. ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1) มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป 2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือช่างได้ดี 3) วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน/ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

1) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งงาน 2) ควบคุมคุณภาพของงาน 3) ดำเนินการปฏิบัติงานตามระยะเวลา และปริมาณทีี่กำหนดกำหนด 4) เรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานงาน 5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดครัด 6) ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, นโยบายสิ่งแวดล้อม, นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานอยู่เสมอ 7) ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท และยึดถือกฎระเบียบความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน 8) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ 9) ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดสุด 10) ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน

ประกันสังคม ค่าทำงานล่วงเวลา เงินโบนัสตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการอื่นๆ 1.ค่าล่วงเวลา 2.ค่าล่วงเวลาพิเศษ 3.เบียขยัน 500 ถึง 2,000 บาท 4.ค่าตำแหน่ง 5.ค่าทักษะด้านงานช่าง 6.ค่าทักษะด้านภาษา 7.ค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน (On Site) 8.ค่าเดินทางกรณี (On Site) 9.กองทุนเงินสะสม 10.โบนัสประจำปี 11.เงินปรับประจำปี 12.ยูนิฟอร์ม + รองเท้าเซฟตี้ + อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 13.เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง งานบวช คลอดบุตร เยี่ยมไข้ งานศพ ฯลฯ) 14.งานเลี้ยง + งานกีฬาสีปีใหม่ 15.ตรวจสุขภาพประจำปี 16.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 17.ค่าอาหารกรณี(On Site) 18.ค่าใบประกอบวิชาชีพ 19.วันหยุดประจำปี

ชื่อผู้ติดต่อ : กัลย์ลภัส กาญจนา (แอร์) เบอร์ผู้ติดต่อ : 083-096-5123 อีเมล : hrm2@amc.co.th

ปทุมธานี

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com