ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 19:49:15
cover

ศูนย์การค้า ShowDC พระราม 9 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ควบคุมเครื่องคัดเลือกผลิตภัณฑ์

วันที่ 2021-07-25

logo

ศูนย์การค้า ShowDC พระราม 9 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ควบคุมเครื่องคัดเลือกผลิตภัณฑ์

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์ , ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างยนต์ มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี

1. จดบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรลงในเอกสารของแผนกตามรายละเอียดแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ซ่อม-สร้าง ตามที่ได้คำร้องขอ จากแผนกอื่น ๆ 3. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. ดูแลระบบ ลม,น้ำ,Gas NG ,Oil, ระบบน้ำดับเพลิง ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 5. จดบันทึกการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้น้ำในกระบวนต่างๆ การใช้ NG ในกระบวนการต่าง ๆ เป็นประจำ 6. ตรวจหาสภาพแวดล้อม และการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงงาน ดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ 7. ดำเนินกิจกรรมต่างๆในส่วนของระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 8. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของระบบ 5 ส 9. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โบนัส(ตามผลประกอบการ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี

กองสรรหาและว่าจ้าง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 02-351-1000 ต่อ 1106 หรือ 063-206-0540 อีเมล : osotspa14_78@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) เว็บไซต์ : http://www.osotspa.com LINE ID: osprecruit

กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com