ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 22:14:06

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

วันที่ 2021-07-11

logo

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ

เงินเดือน ตามตกลง

เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 22 - 30 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5

กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และตามกฎหมายกำหนด - จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข หากพบสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - กำกับดูแลการจัดการของเสีย และขยะอันตรายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท

Recruitment บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เลขที่ 159/30 ซอยวิภาวดี62(ศรีรับสุข) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย โทร. : 027816800 ต่อ 1 Recruit_rtl@hotmail.com http://www.cpretailink.co.th

หลัก4 กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com