ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 01:03:19
cover

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย

วันที่ 2021-07-14

logo

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย

เงินเดือน ตามตกลง

เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงินอย่างน้อย 2 ปี • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office • มีความละเอียดรอบคอบ 3

ควบคุม ดูแลงานบริการลูกค้า และตัวแทน ดูแลทรัพย์สิน และอาคารสำนักงานสาขา รวมถึงการควบคุม ดูแลเงินสดย่อย เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายภายในสาขา หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ให้ทันตามกำหนดเวลา • ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานสาขา ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ • นำส่งเช็คผู้เอาประกัน เช่น เช็คค่าสินไหมทดแทนชีวิต เงินจ่ายตามเงื่อนไข กรมธรรมธ์ครบกำหนด เงินกู้ เงินเวรคืน • ให้บริการลูกค้า และตัวแทนในด้านข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง • ควบคุมทะเบียนการเบิกจ่าย ใบรับเงินชั่วคราวของสาขา • ออกใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน หนังอสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน • ออกใบเตือนการชำระเงินค่าเบี้ยประกันให้ผู้เอาประกัน

สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสังคม เงินโบนัสตามผลงาน

ชื่อผู้ติดต่อ : ศศินันท์ เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-631-1311 ต่อ 5247 อีเมล : sasinun.s@segroup.co.th

บางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com