ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

03 สิงหาคม 2564 02:45:07

ห้างขายยาเอาร์อาร์จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor)

วันที่ 2021-07-15

logo

ห้างขายยาเอาร์อาร์จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor)

เงินเดือน ตามตกลง

อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ความรู้ ด้านควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอที่ดี / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ภาวะผู้นำ / วางแผนกำลังคนผลิตได้ 4. มีความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานคุณภาพเบื้องต้น เช่น GMP & HACCP / ISO 9001 รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) พิจารณาเป็นพิเศษ

1. ควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ หลังการบรรจุและปิดฝา ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด 2. จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือหม้อฆ่าเชื้อ 4. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าลงพาเลทเพื่อส่งมอบไปยังฝ่ายคลังสินค้าในรูปแบบ WIP 5. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บสินค้า WIP ก่อนส่งมอบให้แผนกคลังสินค้า

ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด เงินปรับประจำปี งานเลี้ยงประจำปี ลาพักร้อน ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา

ห้างขายยาเอาร์อาร์จำกัด 22/24 หมู่2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย โทร. : 0869695156 แฟกซ์. 034393825 recruit.wto@gmail.com

สามพราน นครปฐม

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com