ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

05 สิงหาคม 2564 00:06:11
cover

JKN Global Media ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ / Digital Marketing Officer

วันที่ 2021-07-16

logo

JKN Global Media ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ / Digital Marketing Officer

เงินเดือน 15,000 - 20,000

เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป คุณสมบัติเพิ่มเติม วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทสาขาบริหารการตลาด, โฆษณาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ในการ CreateContent งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ ทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะทาง Social Media ให้มีความน่าสนใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง มีความสามารถทำ infographic หรือ Graphic Design ได้

1.วางแผน และดำเนินการงานการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ (Facebook Ad, Google Ad, SEO, Social Network 2.วางแผนและจัดทำ content ใน website และ social media ของบริษัทฯ (Facebook Page, WebSite, Line, @Line) 3.วัด performance ของสื่อ online และนำเสนอแนวทางในการ optimize งบประมาณของ online marketing Monitor และ Update เว็บไซต์ของบริษัทตลอดเวลา 4.ดูแลและจัดการ social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook , Line, Line@ etc. และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.รับผิดชอบในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าใน database อย่างมีประสิทธิภาพ 6.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกันสังคม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น บริการรถรับส่งพนักงาน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินโบนัสตามผลงาน ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.อาหาร 3 มื้อ ในวันทำงานของบริษัทฯ 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ประกันกลุ่ม 4.เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวเสียชีวิต 5.เงินขวัญถุงกรณี อุปสมบท สมรส หรือคลอดบุตร 6.รางวัลเกียรติยศอายุงาน

คุณดวงเดือน JKN Global Media 45/14 หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ประเทศไทย โทร. : 034-310567-576 ต่อ 23 แฟกซ์. 02 482 2275 Jknrecruitment@jknglobal.com http://www.jknglobal.com

สามพราน นครปฐม

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com