ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 15:23:24
cover

บริษัท เดอเบล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (สาขาพิษณุโลก)

วันที่ 2021-07-16

logo

บริษัท เดอเบล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (สาขาพิษณุโลก)

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ชาย อายุไม่เกิน 35-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ Supply chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การจัดการคลังสินค้าระดับผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป ( ISO : 9001 , GMP ) ีมีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์งานคลังสินค้าได้ดี หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค (FMCG) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานกับระบบ Software ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบSAP เข้าใจระบบงาน Software ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า อาทิ ระบบ WMS

ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนำเข้า จัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดแยกสินค้าแต่ละประเภทและจำนวนได้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดและนำออกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมประเภทและจำนวนสินค้าที่นำออกทุกรายการให้ถูกต้องตามเอกสารที่แนบมาเพื่อเบิก • ควบคุมและตรวจสอบการเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของคลังสินค้า โดยตรวจสอบความสะอาดของคลังสินค้าให้อยู่สภาพดีเหมาะแก่การจัดเก็บสินค้า • ตรวจสอบสภาพของคลังสินค้าและทำการประสานงานเพื่อทำการซ่อมแซมให้คลังสินค้าอยู่ในสาพที่ดี เหมาะแก่การจัดเก็บ • ควบคุมการทำงานของพนักงาน อุปกรณ์ (รถForklift, รถขนส่ง) และ สถานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งาน รวมทั้งแจ้งและประสานงานซ่อมแซม หากชำรุด • ประสานงานและวางแผนเพื่อจัดเตรียมปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดเรียงสายการส่งสินค้าในแต่ละวัน โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 วัน • ควบคุมพนักงานจัดส่งนำสินค้าขึ้นรถและดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพดีตลอดการเดินทาง จนกว่าจะถึงมือลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานจัดส่งสินค้าและพนักงานขนส่ง • ตรวจสอบ จัดทำรายงานต่างๆ ให้กับสำนักงานใหญ่ อาทิ ตรวจสอบการบันทึกและความถูกต้องของรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน หรือ รายงานscorecard • ถ่ายทอดแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยประชุมแผนงานอย่างสม่ำเสมอ มอบหมาย บริหารภาระงานในทีมงานได้อย่างเหมาะสม • วิเคราะห์ สอนงาน โค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วันลาพักร้อน วันลาวันเกิด วันลาประเพณี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินช่วยเหลือสมรส งานอุปสมบท คลอดบุตร ฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินช่วยเหลือทุนการศึกษา และทุนเรียนดีของบุตรพนักงาน เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเกษียณอายุ เงินรางวัลอายุงานนาน สวัสดิการเยี่ยมไข้ ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน ซื้อสินค้าสวัสดิการราคาพนักงาน ท่องเที่ยว งานเลี้ยง ประจำปี สถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา

งาน,หางาน,สมัครงาน เดอเบล Durbell บริษัท เดอเบล จำกัด (Durbell Co., Ltd.) ดูรายละเอียดบริษัท รับสมัครด่วน 16 ก.ค. 64 ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (สาขาพิษณุโลก) pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก salary iconเงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร number of positions iconอัตรา1 อัตรา สมัครงาน favorite iconบันทึกงานที่สนใจ print iconพิมพ์ share iconแชร์ รายละเอียดงาน • ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการนำเข้า จัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดแยกสินค้าแต่ละประเภทและจำนวนได้ถูกต้อง รวมทั้งการจัดและนำออกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยควบคุมประเภทและจำนวนสินค้าที่นำออกทุกรายการให้ถูกต้องตามเอกสารที่แนบมาเพื่อเบิก • ควบคุมและตรวจสอบการเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของคลังสินค้า โดยตรวจสอบความสะอาดของคลังสินค้าให้อยู่สภาพดีเหมาะแก่การจัดเก็บสินค้า • ตรวจสอบสภาพของคลังสินค้าและทำการประสานงานเพื่อทำการซ่อมแซมให้คลังสินค้าอยู่ในสาพที่ดี เหมาะแก่การจัดเก็บ • ควบคุมการทำงานของพนักงาน อุปกรณ์ (รถForklift, รถขนส่ง) และ สถานที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี เรียบร้อย พร้อมใช้งาน รวมทั้งแจ้งและประสานงานซ่อมแซม หากชำรุด • ประสานงานและวางแผนเพื่อจัดเตรียมปริมาณรถขนส่งให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานขนส่งสินค้า รวมถึงการจัดเรียงสายการส่งสินค้าในแต่ละวัน โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 วัน • ควบคุมพนักงานจัดส่งนำสินค้าขึ้นรถและดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพดีตลอดการเดินทาง จนกว่าจะถึงมือลูกค้า รวมทั้งรับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานจัดส่งสินค้าและพนักงานขนส่ง • ตรวจสอบ จัดทำรายงานต่างๆ ให้กับสำนักงานใหญ่ อาทิ ตรวจสอบการบันทึกและความถูกต้องของรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน หรือ รายงานscorecard • ถ่ายทอดแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยประชุมแผนงานอย่างสม่ำเสมอ มอบหมาย บริหารภาระงานในทีมงานได้อย่างเหมาะสม • วิเคราะห์ สอนงาน โค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุไม่เกิน 35-40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ Supply chain หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การจัดการคลังสินค้าระดับผู้จัดการ 5 ปีขึ้นไป ( ISO : 9001 , GMP ) ีมีภาวะผู้นำ สามารถวิเคราะห์งานคลังสินค้าได้ดี หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทกระจายสินค้าอุปโภค บริโภค (FMCG) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานกับระบบ Software ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบSAP เข้าใจระบบงาน Software ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า อาทิ ระบบ WMS สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุสาขาที่ต้องการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานส่วนตัว หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย 1 รูป มาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป ส่งเอกสารการแนะนำตัวมาทางอีเมลล์ สมัครผ่านทาง Jobthai ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท เดอเบล จำกัด (Durbell Co., Ltd.) เลขที่ 288/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 02-417-0400-10 อีเมล : durbell_94@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-417-0400-10 ต่อ 599 เว็บไซต์ : http://www.durbell.com

พิษณุโลก

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com