ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 02:35:28

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งรับสมัครพนักงานครัว พนักงานเสริฟ ร้าน คัตสึยะ สาขา เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีชัย

วันที่ 2021-07-16

logo

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง รับสมัครพนักงานครัว พนักงานเสริฟ ร้าน คัตสึยะ สาขา เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีชัย

เงินเดือน ตามตกลง

1. ดูแลบริการลูกค้าภายในร้าน 2. ช่วยเก็บจาน ภาชนะตามโต๊ะอาหาร ให้เข้าที่เรียบร้อย 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง) 4. การปรับเงินประจำปี 5. Incentive 6. พักร้อน 7. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 8. เงินช่วยเหลือการสมรส 9. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม 10. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน 11. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย 12. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 14. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย

สอบถามได้ที่ 091-1158148 พี่แบงค์ Facebook : bank kim wt

อนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com