ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 02:15:43
cover

OGUSU (THAILAND) CO., LTD. ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด (Marketing Ass't. Manager)

วันที่ 2021-01-04

logo

OGUSU (THAILAND) CO., LTD. ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด (Marketing Ass't. Manager)

เงินเดือน ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับโรงงาน Machining มีพื้นฐานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร CNC Lathe หรือ Machining Center อย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, และสามารถใช้ Word, Excel, Power point ได้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีทัศนคติในเชิงบวก สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้ ในกรณีที่รถรับ-ส่งไม่ผ่าน สามารถสื่อสาร และรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่าย และมีประสบการณ์เท่านั้น กรุณาระบุเงินเดือนที่คาดหวัง และเงินเดือนที่เคยได้รับจากบริษัทเดิมด้วย สามารถอ่าน Drawing ได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001 : 2015, Safety, Kaizen, 5S สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการตลาดในระดับบริหาร 5 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดงาน 1. ดูแล ควบคุม ผู้ใต้บังคับบัญชา ในงานการตลาด และงานจัดซื้อ 2. แนะนำผลิตภัณฑ์ที่องค์กรสามารถผลิตได้ให้แก่ลูกค้าทราบ (Company Profile) 3. ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดกับลูกค้าภายนอกบริษัท 4. ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดกับลูกค้าเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่ 5. ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดกับบุคคลภายนอกองค์กรให้ทราบถึงความคืบหน้า และข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งงานใหม่ และงานที่มีการเปลี่ยนแปลง 6. ตรวจสอบใบเสนอราคาเมื่อมีการร้องขอมาจากลูกค้าทั้งในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 7. ตรวจสอบใบเสนอราคาที่มีการปรับราคาวัตถุดิบตามไตรมาสส่งให้กับทางลูกค้า 8. ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารสนับสนุนที่ลูกค้าร้องขอ 9. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายนอกทั้งด้านคุณภาพ และด้านการจัดส่ง รวมถึงการประสานงานกับบุคคลภายในองค์กร เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 10. ตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผนก (KPI) และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 11. เข้าร่วมกิจการ ISO ที่ได้รับมอบหมาย เช่น Internal Audit, Auditee, Process Audit, Production Audit เป็นต้น 12. ติดต่อ ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น 13. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ - Shift allowance, Diligent , Bonus - Meal allowance - House allowance - Walfare for special case - Medical expenses for employees and family - Accident Insurance - Free transport in Sriracha area - Uniform - Provident Fund

ติดต่อ Khun Ratchayatorn OGUSU (THAILAND) CO., LTD. 150/60 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 038-347-214 ต่อ 114 แฟกซ์ : 038-347-084

หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com