ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

04 สิงหาคม 2564 23:02:34

บ.ดีมีเตอร์ ไอซีทีจำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งBilling

วันที่ 2021-01-19

logo

บ.ดีมีเตอร์ ไอซีทีจำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง Billing
แผนก Finance

เงินเดือน 18000-20000

-ไม่จำกัดเพศ -อายุ 20-30 ปี -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน -สามารถทำงานภายใตแรฃกดดันได้ -มีความคิแสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและวิธีการทำงานให้ดีขึ้น

หน้าที่รับผิดชอบ -บันทึกรายการขายบองบริษัท -จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกึ่ยวกับการชำระหนีจากลูกหนี้ -รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

-ประกันสังคม -ปนะกันสุขภาพ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โบว์ 0992687885

43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com