ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

01 สิงหาคม 2564 15:26:15

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟและงานจัดเลี้ยง ปากช่อง (CPLI)

วันที่ 2021-06-25

logo

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟและงานจัดเลี้ยง ปากช่อง (CPLI)

เงินเดือน 13,000 - 16,000

อายุ(ปี) : 18 - 30 ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี คุณสมบัติเพิ่มเติม - ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดงานเลี้ยง - ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ทำเบเกอรี่, จัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเลี้ยง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานเป็นกะได้ - ชอบในงานด้านบริการ - มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีความรวดเร็ว คล่องตัว มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต - มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินัยในการทำงาน - หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารงานจัดเลี้ยง หรือ ห้องอาหารโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.รับผิดชอบในการบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกิริยามารยาทที่ดี 2.มีหน้าที่ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตลอดเวลาที่มีงานประชุม/ จัดเลี้ยง/ ทานอาหาร รวมถึงรักษามาตรฐานการบริการให้ดีสม่ำเสมอ 3.บริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร, ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร 4.ดูแลความสะอาดในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมเสมอ 5.ดูแล จัดเก็บอุปกรณ์ (โต๊ะ เก้าอี้ จาน) ให้เรียบร้อยทั้งก่อนเวลาที่มีงาน และหลังจากจบงาน 6.สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม 7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา (ปากช่อง)

ประกันสังคม

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เลขที่ 159/30 ซอยวิภาวดี62(ศรีรับสุข) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย โทร. : 027816800 ต่อ 1 Recruit_rtl@hotmail.com http://www.cpretailink.co.th

เลขที่ 159/30 ซอยวิภาวดี62(ศรีรับสุข) บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com