ตามข่าว

ข่าวเด่น ข่าวร้อน ทุกประเด็น

04 สิงหาคม 2564 22:52:55

บริษัท ชาร์ป โซลาร์ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค


บริษัท ชาร์ป โซลาร์ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค กลุ่มประเภทตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค ตำแหน่งงานมาตรฐานอาชีพ 311410 : ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอัตราที่รับ 1 อัตรา ลักษณะงาน ชั่วคราว (ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง) ประเภทผู้หางาน ผู้หางานทั่วไป วันทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน 08:00 - 17:00 น. อัตราจ้าง 15,000.00 บาท /เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดงาน - ปฏิบัติหน้าที่ Preventive Maintenance - จัดเตรียมรายงาน Preventive Maintenance ทั้งรายเดือนและรายปี - ปฏิบัติหน้าที่และจัดเตรียมรายงาน Corrective Work - ติดตามและบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำรายงานทั้งรายเดือนและรายวัน - จัดเตรียมรายงาน Incident Report

เพศ ชาย อายุ 27 - 35 ปึ วุฒิการศึกษา อนุปริญญา - ป.ตรี สาขาวิชา - ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ -

สวัสดิการบริษัท สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่มา : meefire.com

feelingfan.com
lineoaunlimited
takuaddrive
apknoads.com